Oifigeach Pleanála Teanga

Posted

Tá Forbairt Pobail Mhaigh Cuilin, i gcomhar le Gaeilge Mhaigh Cuilinn, Comhchoiste de chuid Fhorbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo. agus Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn, freagrach as an bplean teanga do LPT Mhaigh Cuilinn a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm.

 

Sonraí iomlána – íoslódáil Anseo

Gaeilge Mhaigh Cuilinn