Féasta Sráide 2019

Posted

Féasta Sráide 2019

Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn 2019
5ú Bealtaine taobh thiar den Coach House

Is ócáid pobail é Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn. Tiocfaidh daoine le chéile taobh thiar den Coach House, ar an 5ú Bealtaine idir, 2-6 i.n. chun an Ghaeilge a spalpadh is a cheiliúradh. Tá Gaeilge Mhaigh Cuilinn ag reáchtáil an lá, le Forbairt Phobail Mhaigh Cuilinn is Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn, chun an ócáid seo a chur ar súil. Seo an dara bliain den bhFéasta Sráide Mhaigh Cuilinn. Ba bhreá le Féasta Sráide Mhaigh Cuilinn an Ghaeilge a spreagadh is í a chur chun cinn sa cheantar Mhaigh Cuilinn. Seo ócáid a bhfuil muid ag fáil tacaíocht ón An tOireachtas is Údaras na Gaeltachta.

Ceann de na rudaí is tarraingtí faoin bhFéasta Sráide Mhaigh Cuilinn ná go bhfuil sé dírithe ar an teaghlach agus ar an bpobal uile, agus ní mórán ócáidí na laethanta seo a bhíonn dírithe ar gach aoisghrúpa. Feictear dúinn gur deis iontach é seo do ghrúpaí pobail agus áitiúla Mhaigh Cuilinn, dos na scoileanna, d’eachtraí is imeachtaí Ghaeltachta agus do ghrúpaí Gaeilge i gcoitinne páirt a ghlacadh in ócáid thaitneamhach, shóisialta Ghaeilge a bheidh á chur chun cinn sa cheantar Mhaigh Cuilinn.

Beidh imeachtaí den scóth i nGaeilge ar súil i rith an lae ar nós damhsa, céilí, ceol, canadh, taispéantas bácáil, peintáil aigheadhanna, fear sorcas is scileanna sorcas. Beidh achmhainní Gaelach le fáil ar an lá le buíoch ó Glór na nGael, Conradh na Gaeilge, TG4 agus cúpla gnólachtaí eile, a bhfuil muid fós ag fanacht le freagra Beidh chuile rud trí mhéan na Gaeilge toisc gur lá Gaelach é:

Spraoi le Ceol, ceardlann ceol, rince, amhranaíocht i nGaeilge. Le linn an gceardlann seo beidh páisti faoi 5 is a mhuintir ag damhsa, canadh is ag bogadh le ceol thraidisiúnta.

Josephine Cooney, as Conemara, a dhéanann Damsha Líne i nGaeilge. Beidh na treoracha is céimeanna aici i nGaeilge leis an gceol Gaelach. Beidh fonn ag muintir nah áite óg is aosta damhsa le chéile.

Stephen McGinley, fear sorcas as Gaillimh, a dhéanann imeachtaí i nGaeilge ag plé scileanna sorcais. Beidh na daoine in ann spraoi leis na scileanna agus sult a bháin as an gceardlann is iad ag úsáid an Ghaeilge. Oibríonn sé i rith an tsamhraidh le Coláiste Uisce.

Beidh muid in ann an banna céilí ceoil ‘Cogar’ le Comhaltas Mhaigh Cuilinn a chlóistáil le linn an bhFéasta Sráide toisc go mbeidh said ag séinnt is ag casadh ceol thraidisiúnta den scóth. Beidh céilí mór ar siúl ag deireadh an bhféile.

Beidh an soprano áitiúla Aimee Banks ag canadh as Gaeilge. Is sar-amhránaí amach is amach í. Bhuaigh sí Corn Kitty O Callaghan le linn an bhFeis Ceoil Baile Átha Cliath le deanaí. Beidh síar an gclár Réalta agus Gaolta le TG4 lena leathchúpla deirfiúr. Fuair sí an dara háit do Cheoil Comh-aimseartha le tacaíocht fuaime ag Scéilp 2019.

Zumba i nGaeilge le Bernie Ní Chonghaile. Zumba le haghaidh chuile ais ghrúpa. Bíonn Bernie ag obair le Coláiste Lurgan is TG4 freisin. Bainfaidh chuile duine spaoi as! Bhí neart daoine ag damhsa is ag báint taitneamh ás anuraidh.

Tá muid ag tnúth go mór na páistí áitiúla a fheiceáil ag damhsa as na scoileanna go léir i Maigh Cuilinn. Beidh said ag rince sean nós is damsa Ghaelach. Beidh Scoil Rince Bhláthnaid Folan is Scoil Rince Arlene Cook ag déanamh leirú damhsaí le linn an bhféile dúinn.

Dioscó Gaelach le haghaidh chuile duine.

Bartley Ó Domhnaill as Conemara, táimid ag tnúth go mbeidh sé thart chun canadh i rith an bhFéasta Sráide. Beidh neart amhráin as Gaeilge le cloistáil ó Bartley. Is breá le óg is aosta é.

Taispéantas bácáil ó Mary Carr. Bhí Mary ag obair sa White Gables leis na gcianta. Beidh sí ag déanamh taispéantas bácáil aráin baile i nGailge don slua. Is mór an spóirt í agus anuraidh rinne sí an jab ag an bhFéasta Sráide.

Pastimes Chonamara le Máirtín Davey is a chairde. Tháinig said chuig an bhFéasta anuraidh is thaipáin said na modheanna oibre is scíleanna a bhíodh le fail in Éireann fadó. Rinne said neart spraoi is spóirt ar an lá is bháin muid an tairbhe as a gcuid scéalta is rince. Tá muid ag súil go mór iad a fáilte ar áis i mbliana.

Bá bhrea linn go dtiocfaidh sibh ar an lá is an dea-scéal a scaipeadh dúinn. Tá fáilte roimh chuile duine a bhfuil suim aige nó aici sa Gaeilge!